Program adaptacyjny „Uśmiechnięty Wrzesień”

Wrzesień jest miesiącem bardzo trudnym dla dzieci przekraczających po raz pierwszy próg przedszkola, trudnym również dla rodziców i nauczycieli.

Nauczyciel posiadający kwalifikacje do pracy z małym dzieckiem jest w zasadzie odpowiednio przygotowany do sytuacji związanych z pierwszymi doświadczeniami dziecka jako przedszkolaka, ma częstokroć wypracowany własny sposób postępowania, kieruje się wiedzą i doświadczeniem.

Rodzice są przeważnie zagubieni i nie wiedzą jak się zachować, gdy dziecko rozpaczliwie płacze i nie chce opuścić ich ramion. Częstokroć, po wielu prośbach lub próbach perswazji zakończonych niepowodzeniem, z rezygnacją zabierają dziecko do domu, a w skrajnych przypadkach rezygnują nawet z przedszkola.


Ideą programu „Uśmiechnięty wrzesień” jest zminimalizowanie, a nawet całkowite wyeliminowanie dramatycznych sytuacji związanych    z przekroczeniem po raz pierwszy progu przedszkola i zmniejszenie skutków rozstania dziecka z rodzicami. Wymaga to wielu przemyślanych poczynań nauczycieli, personelu obsługowego a także dużego zaangażowania ze strony rodziców.