Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL rozpoczyna realizację projektu pn.
Pomysłowe przedszkolaki. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.


Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2011 r. – 30 czerwca 2012 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny


Projekt kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z terenu woj. opolskiego: z gminy Komprachcice i gminy Prószków.